אז מהי חוות דעת פסיכיאטרית

חיים-שם-דוד-פסיכיאטר2פעמים רבות אנשים פונים אלי בבקשה- "אני צריך חוות דעת פסיכיאטרית". לאחר שיחה קצרה אני מבין שלא תמיד מה שהם זקוקים לו זה באמת חוותד עת פסיכיאטרית, לא תמיד חוות דעת פסיכיאטרית שכזו תוכל לשרת אותם ושהעורך דין אינו מודע בכלל לבקשתם והבקשה והפנייה אלי נעשו לאחר שיחה עם מישהו שמבין, לכאורה, בתחום.

חוות דעת פסיכיאטרית היא מסמך רפואי משפטי שנערך על ידי פסיכיאטר מומחה. חוות דעת פסיכיאטרית ככל חוות דעת רפואית הוא מסמך משפטי רב חשיבות שכן תפקידו הוא להביא לידיעת השופט או הועדה את מצבו של הנבדק.
חוות דעת פסיכיאטרית אינה רק מספרת על מצבו של הנבדק אלא אמורה להגיע למסקנות שלשמן נערכת חוות הדעת. חוות דעת פסיכיאטרית מסכמת את מצבו של הנבדק ומגיעה למסקנות בשאלה שלשמה היא נכתבת- מהי נכותו הנפשית של הנבדק, האם האדם יכול לדאוג לענייניו או שיש צורך למנות לו אפוטרופוס או במקרים אחרים שבהם חוות דעת פסיכיאטרי נדרשת- האם האדם יכול לנהוג ברכב או שהוא כשיר להיות הורה ובאלו תנאים.

חוות דעת פסיכיאטרית היא חוות דעת רפואית והיא אמורה להערך בצורה הקבועה בחוק תוך מתן דגש ספציפי לפי המוסד שאליו היא מיועדת. לדוגמא- אנשים הפונים לצורך חוות דעת רפואי שתוכל לשמש אותם בועדות הרפואיות של ביטוח לאומי לנכות כללית, אינם יודעים שלעתים קרובות מספיקים מסמכים מהטיפול הפסיכיאטרי שאנשים נמצאים בו. או לחילופין, הם מבקשים חוות דעת רפואית ארוכה ומקיפה אולם לעתים קרובות האורך שלה לא בהכרח ישרת את המטרה שלשמה היא נערכת.

היקף חוות הדעת והבדיקות המשלימות הנערכות תלויות במטרות וברשות שאליה מיועדת חוות הדעת. לדוגמא: חוות דעת פסיכיאטרית המיועדת למשרד הרישוי תהיה יותר מקיפה מאשר חוות דעת פסיכיאטרית רפואית המיועדת לתביעת אובדן כושר עבודה או למקרים שאמורים להתברר בבית המשפט לענייני משפחה כמו במקרים של חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה או לאפוטרופסות.

תהליך עריכת חוות דעת פסיכיאטרית מתחיל בהערכת מצב הנבדק על ידי פסיכיאטר מומחה תוך שימת לב מיוחדת למסמכים רפואיים ומשפטיים שונים. בסיום תהליך האיבחון הראשוני משותפים אנשי מקצוע נוספים על פי הצורך. לעתים, על מנת לבסס את חוות הדעת יש צורך בהערכה של פסיכולוג, מעובדת סוציאלית או אחות.

ד"ר חיים שם דוד, פסיכיאטר מומחה, מאמין שאיבחון מקיף, יסודי, תוך הסתכלות והבנה כוללניים לצורכי הנבדק ומטרתו. ד"ר שם דוד מאמין שחוות דעת פסיכיאטרית הערוכה בצורה מקצועית ומתוקפת על ידי כלי בדיקה אובייקטיביים תהיה אמינה ומהימנה ותתקבל כאמיתית ונכונה על ידי השופט או הועדה הרפואית שלשמה היא נכתבת.

אם אתה זקוק לחוות דעת פסיכיאטרית מקיפה ויסודית שתתקבל כאמינה ותשיג את מטרותיה, תוכל לפנות אל ד"ר חיים שם דוד ואל צוותו.