חוות דעת פסיכיאטרית למינוי אפוטרופוס ולצוואה


חוות דעת פסיכיאטרית לצוואות ולאפוטרופסות.

חוות דעת פסיכיאטרית אינה משמשת אך ורק לשם קביעת נכות נפשית. חוות דעת פסיכיאטרית משמשת לעתים קרובות לשב קביעת המצב הקוגניטיבי של אדם ויכולתו להגיע להחלטות מושכלות וסבירות.

חוות דעת לצוואה היא חוות דעת רפואית-פסיכיאטרית שבודקת את היכולת של האדם להבין טיבה של צוואה. חוות דעת לצוואה בודקת את היכולת של המוריש לדעת מה משמעותה של צוואה ומה השלכותיה. ד"ר שם דוד, פסיכיאטר מומחה, ממליץ לערוך חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה יחד עם כתיבת הצוואה במקרים שבהם ישנה סכנה שמישהו יתצנגד לקיום הצוואה. חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה מבטיחה שרצון המוריש יצא אל הפועל ללא עיכוב מיותר. חוות דעת לצוואה מונעת לעתים קרובות סיכסוכים במשפחה שבסיסם הוא בחוסר ההסכמה לגבי צלילות הדעת של המוריש.

חוות דעת פסיכיאטרית לאפוטרופסות היא חוות דעת שנערכת לצורך מינוי אפוטרופוס על רכוש או על גוף. בחוות דעת לאפוטרופסות, הפסיכיאטר המומחה מעריך את מצבו הנפשי והקוגניטיבי של האדם וביכולתו להבין הליכים רפואיים והצורך בהם. צורך נוסף שלשמו נערכת חוות דעת פסיכיאטרית לאפוטרופסות היא חוות דעת למינוי אפוטרופוסות על רכוש. במידה והפסיכיאטר מתרשם שהאדם אינו יכול לדאוג לענייניו, אינו מבין את משמעות ההליכים הרפואיים או הוא חסר שיפוט בהתנהלותו הכלכלית, ניתן לערוך חוות דעת פסיכיאטרית שבעקבותיה ימונה לנבדק אפוטרופוס לרכוש ו/או לגוף.

הבדירה הפסיכיאטרית אינה בודקת האם ההחלטה נכונה או לא. אין אפשרות לקבוע מה הנכון ומה הראוי למצבים רבים. למשל, האם נכון לעשות ניתוח ברגל  בכל מקרה? הפסיכיאטר אינו בתפקיד של כפיית דעתו האישית אלא תפקידו הוא להעריך האם היכולות של האדם שמורות מבחינת הכושר להבין את התהליך שהוא עומד בפניו, ושאין לו פגמים שעלולים להשפיע על מצבו וכושרו להגיע להחלטה בדיעה צלולה.

חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה או לאפוטרופסות נועדה להגן על האדם כדי שרצונו יקויים לאחר מותו וכדי שהטיפול הרפואי שהוא בבחינת טיפול חיוני עבורו, ימשך וינתן ללא עיכוב מיותר. במקרים שבהם נדרש מיני אפוטרופוס על רכוש, הדבר מבטיח שרכושו של הנבדק לא יפגע כתוצאה ממהלכים כלכליים חסרי שיפוט או בשל ניצול אנשים אחרים את מצבו.

ד"ר חיים שם דוד וצוותו, מנוסים בהערכות נפשיות לצורך צוואות ולמינוי אפוטרופוס. חוות דעת לצוואה או למינוי אפוטרופוס ניתן לערוך במסגרת ביקור במרפאה או בבית הנבדק או במקרים שבהם הוא מאושפז, ניתן לבדוק אותו בבית חולים. אנו מאמינים שטיפול מהיר ויעיל יחסוך בעתיד מלחמות וסיכסוכים משפטיים רבים וכואבים.