חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי


חוות דעת פסיכיאטרית עבור ביטוח לאומי.

הערכה פסיכיאטרית מקיפה לצורך קביעת נכות

אחד הגופים שאליהם מגישים חוות דעת פסיכיאטרית הוא המוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי כגוף שמבטח אחראי על  תביעות לתשלומים למגוון מצבים שלעתים נדרשת עבורם חוות דעת פסיכיאטרית. בין המצבם הללו ניתן למצוא תביעות לנכות כללית, נכות מעבודה, נפגעי איבה, שירותים מיוחדים ועוד.

חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי היא חוות דעת רפואית שנערכת על ידי פסיכיאטר מומחה ואמורה להיות מוגשת למוסד לביטוח לאומי. חוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי מעריכה את המצב הנפשי של הנבדק, הנכות הנפשית שממנה הוא סובל ואת יכולתו לעבוד ולהתפרנס. בסיום תהליך ההערכה הנפשית נעשית הערכה תיפקודית על ידי הפסיכיאטר המומחה עצמו ובמידת הצורך תשותף אחות להערכה תיפקודית גופנית או עובדת סוציאלית להערכה תיפקודית בבית.

בגמר ההערכה הנפשית והתיפקודית, תיערך חוות הדעת הפסיכיאטרית והפסיכיאטר המומחה יפסוק את אחוזי הנכות שלהם זכאי הנבדק. שיעור הנכות הרפואית נפסק באחוזים. יחד עם זאת צריכה להיות התייחסות מיוחדת מעבר לנכות עצמה גם לנכות התיפקודיית. לדוגמא, קטיעת זרת מזכה בנכות יחסית נמוכה בגלל שההשפעה של הפגיעה הזו על התיפקוד היומי, יחסית נמוכה. יחד עם זאת, במצבים מסויימים , כריתת אצבע זו ואפילו בחלקה, למרות שהנכות שנקבעת, נמוכה מאוד, הדבר מהווה סיבה לאובדן כושר עבודה ואפילו מלא. הדוגמאות לכך רבות והמקרה המאוד ברור הוא של "מקרה הפסנתרן". פסנתרן שיאבד את הזרת לא יוכל לעבוד ובכך, למרות שיעור הנכות הקטן יחסית, הדבר יגרור אובדן כושר עבודה.

רבים שואלים אותנו האם בכל המקרים שעבורם ניגשים למוסד לביטוח לאומי יש צורך בחוות דעת פסיכיאטרית מלאה. התשובה שלנו היא לא! לכל הליך ולכל שלב בתהליך התביעה במוסד לביטוח לאומי יש צורך במסמכים ובהיקף חוות דעת פסיכיאטרית שונה. במקרים מסויימים אפשר וניתן להעזר בתעודה רפואית או "מכתב רפואי" ובמקרים אחרים, אין אפשרות אחרת מלבד לערוך חוות דעת פסיכיאטרית מלאה.

ד"ר חיים שם דוד, פסיכיאטר מומחה בפסיכיאטריה כללית ובפסיכיאטריה משפטית וצוותו, מאמינים שחוות דעת פסיכיאטרית לביטוח לאומי צריכה להיות מהימנה,מקיפה ואמינה. רק חוות דעת פסיכיאטרית שכזו תספק לועדה הרפואית בביטוח לאומי את המידע הדרוש והנבדק יקבל את אחוזי הנכות שהוא זכאי להן.

אם אתה זקוק ליעוץ בשאלת אפוטרופסות או עריכת צוואה, ד"ר חיים שם דוד, פסיכיאטר מומחה והצוות שעימו, נמצאים כאן לרשותך.