חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה


חוות דעת פסיכיאטרית לצורך מילוי משאלתו של המצווה

חוות דעת פסיכיאטרית לצוואהצוואה מהווה מסמך משפטי שבו המצווה מוסר את רצונו, מה ייעשה עם רכושו. למי הוא ימסור אותו, באיזה חלקים ומתי (לאחר מותו). עריכת צוואה , למרות שנראית מן הצד כפעולה פשוטה, נושאת בחובה פוטנציאל גדול למצוקה, קונפליקטים, כעסים ועד לפירוק של משפחות בשל מריבות שנוצרות בעקבות כך שצד אחד מרגיש נפגע מהצוואה.

מצד שני, אלו שעורכים צוואה מעוניינים לעשות הפרדה מסויימת, בין החוק שמסדיר מי יהיו היורשים ובאילו חלקים. לעתים קרובות המצווה מעוניין שרכושו יחולק באופן אחר מזה שהחוק קובע. לא פעם זו ההזדמנות של המצווה להוקיר טובה לזה שטיפל בו , שדאג למחסורו בשנותיו הקשות או לזה שהוקיר לו טובה בעבר וכעת הוא מעוניין לגמול לו.

חוותד עת פסיכיאטרית לצורך הערכת כשרותו של אדם לערוך צוואה מהווה מסמך משפטי כמו כל חוות דעת רפואית. אולם המאפיינים שלה מעט שונים מאחר והם מהווים הערכה של המצב באותה נקודת זמן לגבי היכולת של האדם לערוך את הצוואה. האם הוא יודע מה הוא עושה? האם הוא שקול דעת? האם הוא נמצא תחת השפעה בלתי הוגנת?: אלו כולן שאלות שעולות בזמנים הללו שהפסיכיאטר או הפסיכוגריאטר בודק את האדם לפני ההליך הזה.

מתי כדאי לערוך את החוות דעת

ההנחנה היא שמאחר והמצב הרפואי של המצווה עלול להשתנות מכל מיני סיבות. אם בשל מצבו הרפואי, אם בשלמצבו הנפשי או הקוגניטיבי ואם בשל התרופותש הוא נוטל, כדאי שאת הבדיקה יערכו בסמוך לעריכת הצוואה.כך, אפשר יהיה להגיש את החוות דעת יחד עם הצוואה ולשמור אותה לשעת הצורך. במצבים כאלו יקשה על הצד המתנגד לומר שהחוותד עת אינה קשורה לצוואה ועד שהצוואה נערכה, מצבו של המצווה כבר השתנה לרעה.

למי כדאי לפנות אל פסיכיאטר או פסיכוגריאטר לצורך חוות דעת?

כל מי שמעוניין בכך היא התשובה הכללית אולם ישנן קבוצות שכדאי להם יותר לחשוב על כך בחיוב. בין השאר, אנשים עם מחלות או פגיעות שעלולות להיות להן השפעות על היכולת הקונגיטיבית , אנשים שנוטלים תורפות פסיכיאטריות או תרופות נוגדות כאבים או אחרות שעלולות לפגום בערנות, אנשים עם מחלות קשות שיכולות להיות להן השפעה על היכולות הקוגניטביות והרגשיות ונשים שסבורים שיש סיכוי שצוואתם עלולה להתקל בהתנגדות.

האם תמיד החוות דעת תהיה "טובה"?

המצוה פונה אל הפסיכיאטר לצורך עריכת חוות דעת לצוואה. האם התוצאה מובטחת מראש? התשובה היא לא. לעתים אנשים מגיעים אלי ומצפים שהתשובה תהיה חיובית לו רק בגלל שהם מגיעים (ומשלמים).הכלל המניע אותי ואנשים רבים שאני מכיר הוא שהבדיקה הפסיכיאטרית והבדיק לצורך הערכת היכולות לערוך צוואה, יתקיימו אולם התוצאות לא מובטחות מראש. הנאמנות היא כלפי הנבדק ואם הפסיכיאטר יהיה סבור שהוא אינו כשיר לערוך צוואה, הוא יקבע שאל לו לערוך אוהת שכן היא אינה נובעת משיקולים הגיוניים ומקובלים.