חוות דעת רפואית אובדן כושר עבודה


חוות דעת רפואית פסיכיאטרית לאובדן כושר עבודה

חוות דעת פסיכיאטרית לאובדן כושר עבודה-הערכה תיפקודית מקיפה לנכות

היכולת של אדם להתפרנס ולפרנס את ביתו חשובה מאוד ועל כך אין עוררין. אובדן יכולת העבודה מכל סיבה שהיא, כשהיא גוררת אחריה חוסר יכולת לפרנס מהווה מכשול עצום לבריאות ולרווחה הנפשית, הקיומית והכללית של האדם ובני משפחתו. אי תעסוקה מסיבה רפואית או נפשית אחרת מהווה לכשעצמו גורם שמרע את המצב הרפואי והנפשי של כל אדם.

השלכות אי עבודה יכולות להיות קשות, לא רק בשל אובדן ההכנסה, אלא גם בשל אובדנים נוספים הכרוכים עמם. אנשים שאינם מסוגלים לעבוד עלולים להיות בעלי ערך עצמי נמוך, מיואשים ממצבם, להכנס למערבולת של הסתבכויות כלכליות נוספות בגלל חובות ישנים שיש לפרוע (לדוגמא, משכנתא) או ליצור חובות חדשים שירעו את המצב שלהם, בהמשך, היחוד כאשר יכולת ההחזר שלהם נמוכה מדי.

חוות דעת פסיכיאטרית אינה משמשת רק להערכת נכות נפשית או לשם הערכת יכולות קוגניטיביות. חוות דעת פסיכיאטרית יכולה לשמש גם לשם הערכת כושרו של הנבדק להמשיך ולעבוד במקצוע ובמקום העבודה ובתפקיד שפעל בו על לפגיעתו.

חוות דעת פסיכיאטרית עבור אובדן כשר עבודה מתחילה באיבחון יסודי על ידי פסיכיאטר מומחה. לאחר תהליך האיבחון המקדים לעריכת חוות הדעת, הפסיכיאטר מומחה מעריך את הדרישות שהנבדק צריך לעמוד בהן על מנת לעבוד בתפקיד הנוכחי. אנשי בריאות נפש רבים מאמינים שאובדן כושר עבודה הולך עם נכות נפשית גבוהה אולם אין זה כך בהכרח. אובדן כושר עבודה קשור לאיבוד היכולות השונות הנדרשות מתפקידן של העובד על מנת לתפקד במשרה בצורה סבירה, כפי שתיפקד עד לפגיעה.

מצבים נפשיים או ריגשיים הפוגמים ביכולת הנבדק להתרכז, לזכור, לחשב ולשמור על קור רוח ויחס הולם לסביבה עלולים לפגום ביכולתו של האדם לעבוד בתפקידים הדורשים תכונות ויכולות אלו.

ד"ר שם דוד, פסיכיאטר מומחה, מאמין שהערכה נפשית פסיכיאטרית ועריכת חוות דעת מקיפה תוך התחשבות אישית בדרישות התפקיד שהנבדק ביצע טרם לפגיעתו, הכרחיים על מנת להעריך נכונה את אובדן כושר העבודה. חוות דעת פסיכיאטרית לאובדן כושר עבודה חייבת לכלול הערכה נפשית, פסיכיאטרית, תיפקודית וקוגניטיבית תוך התייחסות לשינוי שח בנסדק. רק חוות דעת מקיפה ויסודית תוכל להעריך נכונה את יכולתו של הנבדק להמשיך בעבודתו ותמנע מאבקים משפטיים מיותרים להוכחת אובדן כושר עבודה.

אם אתה זקוק ליעוץ מקצועי והערכה נפשית לצורך הכרעה בשאלת אובדן כושר עבודה תוכל לפנות אל ד"ר חיים שם דוד לשם הערכה ראשונית ועריכת חוות דעת מקצועית.